فایل ورد word بررسي تفاوتهاي کارآفريني زنان و مردان در معلمان تربيت بدني شهرستان اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word بررسي تفاوتهاي کارآفريني زنان و مردان در معلمان تربيت بدني شهرستان اصفهان دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word بررسي تفاوتهاي کارآفريني زنان و مردان در معلمان تربيت بدني شهرستان اصفهان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word بررسي تفاوتهاي کارآفريني زنان و مردان در معلمان تربيت بدني شهرستان اصفهان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word بررسي تفاوتهاي کارآفريني زنان و مردان در معلمان تربيت بدني شهرستان اصفهان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

این پژوهش باهدف بررسی تفاوت کارآفرینی زنان و مردان در معلمان تربیت بدنی شهرستان اصفهان انجام شد. طبق آمار اداره کل آموزش و پرورش شهرستان اصفهان، تعداد معلمان تربیت بدنی 1740 نفر بودند. نمونه ها از طریق فرمول کوکران 400 نفر برآورد شدند. نمونه گیری به صورت طبقه ای و تصادفی انجام شد. به منظور سنجش میزان شخصیت کارآفرینی زنان و مردان، پرسشنامه شناسایی کارآفرینان با روایی مورد تایید متخصصان و پایایی (اعتبار) 0,92 به افراد ارائه و پس از آن دادهها وارد نرم افزار SPSS شدند. ابتدا آزمون کولموگروف اسمیرنوف، غیرنرمال بودن داده ها را نشان داد؛ بنابراین از آزمون یو مان-ویتنی به منظور سنجش تفاوت زنان و مردان در ویژگیهای شخصیتی کارآفرینی استفاده شد. نتایج نشان داد به طور کلی بین کارآفرینی و همچنین مولفه های چالش طلبی و عملگرایی نیز تفاوت معناداری بین زنان و مردان وجود نداشت. اما در مولفه های ریسک پذیری، کانون کنترل، نیاز به موفقیت، سلاست فکری، تحمل ابهام و رویاپردازی تفاوت معناداری بین زنان و مردان وجود داشت و زنان به غیر از مولفه رویاپردازی، در بقیه مواردی که اختلاف مشاهده شد برتری داشتند.

لینک کمکی