فایل ورد word بررسي تاثيرگذاري سود عملياتي بر مديريت سود تعهدي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word بررسي تاثيرگذاري سود عملياتي بر مديريت سود تعهدي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word بررسي تاثيرگذاري سود عملياتي بر مديريت سود تعهدي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word بررسي تاثيرگذاري سود عملياتي بر مديريت سود تعهدي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word بررسي تاثيرگذاري سود عملياتي بر مديريت سود تعهدي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

سود گزارش شده ی شرکتها به عنوان یکی از معیارهای مهم تصمیم گیری و از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین ارزش بنگاه اقتصادی تلقی میشود، از آنجایی که محاسبهی سود بنگاه اقتصادی متاثر از روشهای برآوردی حسابداری بوده و تهیه ی صورتهای مالی بر عهده ی مدیریت واحد تجاری میباشد، ممکن است بنا به دلایل مختلف، مدیریت اقدام به مدیریت سود نماید.مدیریت سود، عملکرد واقعی شرکت ها را مبهم می کند و توانایی سهامداران را برای اخذ تصمیمات آگاهانه تقلیل می دهد، لذا میتوان مدیریت سود را یک هزینه نمایندگی دید. بنابراین کنترل و کاهش مدیریت سود موضوعیت وچه بسا ضرورت دارد.در این تحقیق به منظور بررسی وجود مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از رابطه بین سود عملیاتی بر مدیریت سود تعهدی استفاده شده است. در این راستا بر طبق مدل کوتاری((2005 برای اندازه گیری مدیریت سود تعهدی عمل شده است.برای آزمون فرضیه ها،تعداد 140 شرکت 840) شرکت- سال) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1390 الی 1395 به روش حذفی سیستماتیک انتخاب گردید. گردآوری و محاسبه داده های پژوهش با مراجعه به صورتهای مالی شرکتها و نرم افزار ره آورد نوین در صفحات گسترده اکسل مورد محاسبه قرار گرفت و سپس فرضیه ها، با استفاده از نرم افزار آماری Eviews به روش تحلیل رگرسیون داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج آزمون معناداری ضرایب بر اساس تخمین الگوهای رگرسیونی، به طور خلاصه حاکی از وجود ارتباط معکوس و معنی دار بین سود عملیاتی و مدیریت سود تعهدی میباشد. بنابراین یافته ها، مدیریت سود در شرکت های بورسی را اثبات می کند.

لینک کمکی