فایل ورد word بررسي تاثير يادگيري سازماني بر چابکي سازماني با نقش ميانجي رضايت شغلي کارکنان بيمارستان تامين اجتماعي تربت حيدريه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word بررسي تاثير يادگيري سازماني بر چابکي سازماني با نقش ميانجي رضايت شغلي کارکنان بيمارستان تامين اجتماعي تربت حيدريه دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word بررسي تاثير يادگيري سازماني بر چابکي سازماني با نقش ميانجي رضايت شغلي کارکنان بيمارستان تامين اجتماعي تربت حيدريه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word بررسي تاثير يادگيري سازماني بر چابکي سازماني با نقش ميانجي رضايت شغلي کارکنان بيمارستان تامين اجتماعي تربت حيدريه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word بررسي تاثير يادگيري سازماني بر چابکي سازماني با نقش ميانجي رضايت شغلي کارکنان بيمارستان تامين اجتماعي تربت حيدريه :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: پژوهش حاضر به دنبال بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر چابکی سازمانی در بین کارکنان بیمارستان تامین اجتماعی تربت حیدریه با میانجیگری رضایت شغلی می باشد.روش: این پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی است که به روش میدانی اجراء گردید. جامعه آماری پژوهش، کارکنان بیمارستان تامین اجتماعی تربت حیدریه بوده که به روش تصادفی ساده تعداد160 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه های محقق ساخته شامل 78 سوال میباشد. برای مطالعه پایایی پژوهش از روش آلفای کرونباخ و برای روایی نیز از روایی صوری و محتوا استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی، تکنیک تحلیل عاملی و معادلات ساختاری استفاده گردید.یافته: یافته های پژوهش حاکی از آن است که میزان ضریب مسیر بین یادگیریسازمانی و رضایت شغلی برابر با 0/69، میزان ضریب مسیر بین یادگیری سازمانی و چابکی سازمانی برابر با 0/73 و میزان ضریب مسیر بین رضایت شغلی و چابکی سازمانی 0/52 می باشد که نشان از تاثیر بالای متغیر تاثیرگذار بر متغیرهای وابسته مربوطه میباشد.نتیجه گیری: بیمارستان تامین اجتماعی تربت حیدریه برای تحقق چابکیسازمانی در بین کارکنان، باید یادگیری را در حوزه های درون سازمانی و تعاملات بیرونی نهادینه نماید؛ همچنین به ارتقاء رضایت شغلی کارکنان توجه نماید.

لینک کمکی