فایل ورد word بررسي تاثير عناصر و اجزاي بازارگرايي بر رضايت مشتري و بهبود عملکرد صادراتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word بررسي تاثير عناصر و اجزاي بازارگرايي بر رضايت مشتري و بهبود عملکرد صادراتي دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word بررسي تاثير عناصر و اجزاي بازارگرايي بر رضايت مشتري و بهبود عملکرد صادراتي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word بررسي تاثير عناصر و اجزاي بازارگرايي بر رضايت مشتري و بهبود عملکرد صادراتي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word بررسي تاثير عناصر و اجزاي بازارگرايي بر رضايت مشتري و بهبود عملکرد صادراتي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

بازار گرایی وفا داری مشتری و بهبود عملکرد از جمله مباحث مهم و محوری در مدیریت بازار و مشتری است . پژوهش حاضر به بررسی این مهم در میان بافندگان و بازرگانان خوشه ی صنعتی فرش دستباف پرداخته است .جامعه آماری این تحقیق خوشه ی صنعتی فرش دستباف در کشورهای امریکا آلمان ژاپن لبنان است و حجم نمونه مطابق فرمول کوکران تعداد 248 نفر برآورد شده است .اعضای نمونه به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده است و روش تحقیق آن از نوع توصیفی - همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی است . داده های گردآوری شده از طریق نرم افزار spss مورد تجزیه تحلیل قرار گرفته است . یافته های این تحقیق حاکی از آن است که رابطه ی معناداری بین بازار گرایی و وفاداری مشتری تاثیرگذار است . نتایج نشان داد که از میان مولفه های فرهنگ بازار گرایی مشتری گرایی از بیشترین قدرت برای جلب وفاداری مشتری در خوشه برخوردار است . همچنین تحلیل واریانس نشان میدهدکه وفاداری در کارکنان با ویژگی جمعیت شناختی مختلف تقریبا یکسان است .

لینک کمکی