فایل ورد word بررسي تاثير رفتار شهروندي سازماني بر چابکي سازماني در اداره راه و شهرسازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word بررسي تاثير رفتار شهروندي سازماني بر چابکي سازماني در اداره راه و شهرسازي دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word بررسي تاثير رفتار شهروندي سازماني بر چابکي سازماني در اداره راه و شهرسازي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word بررسي تاثير رفتار شهروندي سازماني بر چابکي سازماني در اداره راه و شهرسازي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word بررسي تاثير رفتار شهروندي سازماني بر چابکي سازماني در اداره راه و شهرسازي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

امروزه سازمانها به دنبال ارتقاء کیفیت خدمات و عملکرد و چابکی سازمان و همچنین شایسته سالاری می-باشند که در اینجاست که رفتار شهروندی سازمانی برای رسیدن به اهداف سازمانی، می تواند در سایه چابکی سازمانی امری مهم تلقی شود. هدف تحقیق حاضر فایل ورد word بررسي تاثير رفتار شهروندي سازماني بر چابکي سازماني در اداره راه و شهرسازي است. روش تحقیق از نوع توصیفی _ پیمایشی است و جامعه آماری کلیه کارکنان اداره راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری میباشد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است که از طریق آزمون صوری، روایی آن محاسبه شد و مورد تایید خبرگان قرار گرفت. پایایی پرسشنامه نیز از طریق آلفای کرونباخ مقدار 0/92 محاسبه شد و از آزمون فرضیات برای تایید یا رد فرضیه ها استفاده شد. یافته های پژوهشی نشان می دهد که تآثیر مولفه رفتارشهروندی سازمانی بر مولفه-های چابکی سازمانی اعم از: پاسخگویی، شایستگی و انعطاف پذیری به صورت معنی داری مثبت ارزیابی می شود.

لینک کمکی