فایل ورد word بررسي تاثير انعطافپذيري استراتژيک بر عملکرد سازمان با نقش واسط چابکي زنجيره تامين (مطالعه موردي: سازمان منطقه آزاد کيش)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word بررسي تاثير انعطافپذيري استراتژيک بر عملکرد سازمان با نقش واسط چابکي زنجيره تامين (مطالعه موردي: سازمان منطقه آزاد کيش) دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word بررسي تاثير انعطافپذيري استراتژيک بر عملکرد سازمان با نقش واسط چابکي زنجيره تامين (مطالعه موردي: سازمان منطقه آزاد کيش)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word بررسي تاثير انعطافپذيري استراتژيک بر عملکرد سازمان با نقش واسط چابکي زنجيره تامين (مطالعه موردي: سازمان منطقه آزاد کيش)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word بررسي تاثير انعطافپذيري استراتژيک بر عملکرد سازمان با نقش واسط چابکي زنجيره تامين (مطالعه موردي: سازمان منطقه آزاد کيش) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

محققانی که به دنبال شناسایی محرکهای بهبود عملکرد سازمان بودهاند، دریافته اند که استراتژیهایی که شرکتها در بازار خود اتخاذ میکنند بر تعیین عملکرد آنها اثر گذار است. در ادبیات بازاریابی، علاقمندی خاصی به انعطاف پذیری استراتژیک و چابکی زنجیره تامین و تاثیراتی که این عوامل بر عملکرد دارند وجود دارد. چابکی با توانایی سازمان برای مواجهه به تغییرات غیرمنتظره و کسب مزیت از تغییرات به عنوان فرصت، ارتباط دارد و میتواند موفقیت شرکتها را به همراه داشته باشد. با توجه به این مساله، در تحقیق حاضر به بررسی بررسی تاثیر انعطاف پذیری استراتژیک بر عملکرد شرکت با نقش واسط چابکی زنجیره در سازمان منطقه آزاد کیش، پرداخته شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و برحسب نحوه گردآوری داده ها به صورت توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان سازمان منطقه آزاد کیش میباشد که به روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 180 تن به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. نتایج حاصله به روش مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد، چابکی زنجیره تامین تاثیر انعطاف پذیری استراتژیک و تولید بر عملکرد سازمان منطقه آزاد کیش را واسطه گری نمیکند.

لینک کمکی