فایل ورد word بررسي تاثير ارتباطات يکپارچه بازاريابي بر افزايش کارايي بازاريابي اينترنتي در بين مصرف کنندگان مواد غذايي (مطالعه موردي: فروشگاه رفاه مشهد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word بررسي تاثير ارتباطات يکپارچه بازاريابي بر افزايش کارايي بازاريابي اينترنتي در بين مصرف کنندگان مواد غذايي (مطالعه موردي: فروشگاه رفاه مشهد) دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word بررسي تاثير ارتباطات يکپارچه بازاريابي بر افزايش کارايي بازاريابي اينترنتي در بين مصرف کنندگان مواد غذايي (مطالعه موردي: فروشگاه رفاه مشهد)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word بررسي تاثير ارتباطات يکپارچه بازاريابي بر افزايش کارايي بازاريابي اينترنتي در بين مصرف کنندگان مواد غذايي (مطالعه موردي: فروشگاه رفاه مشهد)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word بررسي تاثير ارتباطات يکپارچه بازاريابي بر افزايش کارايي بازاريابي اينترنتي در بين مصرف کنندگان مواد غذايي (مطالعه موردي: فروشگاه رفاه مشهد) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر فایل ورد word بررسي تاثير ارتباطات يکپارچه بازاريابي بر افزايش کارايي بازاريابي اينترنتي در بين مصرف کنندگان مواد غذايي (مطالعه موردي: فروشگاه رفاه مشهد) در سال 96-97 میباشد. در این پژوهش به روش توصیفی- پیمایشی به تاثیر ارتباطات یکپارچه بازاریابی بر افزایش کارایی بازاریابی اینترنتی در بین مصرف کنندگان مواد غذایی که بر روی 384 نفراز مصرف کنندگان فروشگاه های رفاهی با استفاده از فرمول کوکران با درصد اطمینان %95 به عنوان نمونه مورد مطالعه انجام شده است. برای سنجش متغیرها از 1 پرسشنامه استاندارد شده ارتباطات بازاریابی یکپارچه توسط اوانسا و الینا (2015) استفاده گردیده شده است. پس از اجرای آزمون و جمع آوری نتایج از آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، نمودار و...) و جهت آزمون فرضیه های پژوهش از آمار استنباطی، آزمون اسمیرنوف جهت نرمال سازی داده ها و آزمون رگرسیون استفاده شد. نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها حاکی از وجود تاثیر مثبت و معنی دار ارتباطات یکپارچه بازاریابی بر افزایش کارایی بازاریابی اینترنتی مصرف کنندگان مواد غذایی فروشگاه رفاه مشهد میباشد. همچنین نتایج نشان داد هر کدام از مولفه های ارتباطات یکپارچه بازاریابی بر افزایش کارایی بازاریابی اینترنتی مصرف کنندگان مواد غذایی فروشگاه رفاه مشهد تاثیر مثبت و معنی دار دارد.

لینک کمکی