فایل ورد word بررسي تاثير ارتباطات بر نگرش عاطفي نسبت به تغيير سازماني (مورد مطالعه:دانشگاه آزاد اسلامي واحد تربت جام)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word بررسي تاثير ارتباطات بر نگرش عاطفي نسبت به تغيير سازماني (مورد مطالعه:دانشگاه آزاد اسلامي واحد تربت جام) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word بررسي تاثير ارتباطات بر نگرش عاطفي نسبت به تغيير سازماني (مورد مطالعه:دانشگاه آزاد اسلامي واحد تربت جام)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word بررسي تاثير ارتباطات بر نگرش عاطفي نسبت به تغيير سازماني (مورد مطالعه:دانشگاه آزاد اسلامي واحد تربت جام)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word بررسي تاثير ارتباطات بر نگرش عاطفي نسبت به تغيير سازماني (مورد مطالعه:دانشگاه آزاد اسلامي واحد تربت جام) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

در دهههای اخیر، تغییر و تحول در شئون مختلف جوامع انسانی سرعت قابل ملاحظهای یافته و بقا و بالندگی سازمانها در گروآمادگی و واکنش کارکنان در برابر تغییر قرار دارد. لذا سازمانها برای دستیابی به تغییر نیازمند بررسی عوامل تاثیرگذار بر آن میباشند. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر ارتباطات بر نگرش عاطفی نسبت به تغییر سازمانی در میان کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام میباشد. لذا این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه ی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام بود. با استفاده از شیوه نمونه گیری تصادفی ساده و جدول مورگان نمونهای به حجم ) 72 نفر از کارکنان، انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزارهای گردآوری داده ها شامل پرسشنامه ارتباطات سازمانی )قدسی، 1390 و نگرش به تغییر )دانهام و همکاران، 1989 ( بود که روایی و پایایی آنها مورد تایید قرار گرفت. جهت بررسی فرضیه های پژوهش نیز از روش مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار های SPSS و Smart PLS استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که ارتباطات بر نگرش عاطفی به تغییر سازمانی تاثیر معناداری دارد.

لینک کمکی