فایل ورد word بررسي تاثير اجراي فرايند مربيگري بر خودکارآمدي شغلي کارمندان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word بررسي تاثير اجراي فرايند مربيگري بر خودکارآمدي شغلي کارمندان دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word بررسي تاثير اجراي فرايند مربيگري بر خودکارآمدي شغلي کارمندان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word بررسي تاثير اجراي فرايند مربيگري بر خودکارآمدي شغلي کارمندان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word بررسي تاثير اجراي فرايند مربيگري بر خودکارآمدي شغلي کارمندان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

مربیگری نوعی رابطه تعاملی است که به افراد در زمینه شناسایی، هدایت و تحقق اهداف شخصی و شغلی در زمانی سریعتر از آنچه خود قادر به انجام آن هستند کمک می کند. این روش از موثرترین راه های آموزش کارکنان است که برای رشد و بالندگی نیروی انسانی به کار گرفته می شود. یکی از مهمترین حوزه های کارآمدی در همه سازمان ها، خودکارآمدی شغلی است. هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر اجرای فرایند مربیگری بر خودکارآمدی شغلی کارمندان بود. این پژوهش از نوع شبه آزمایشی بود و در قالب طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه انتظار انجام شد. جامعه آماری این پژوهش کارکنان یکی از ادارات فرهنگی در شهر کرج در سال 1397 هجری شمسی بودند و از میان آنها تعداد 30 نفر با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و انتظار جایگذاری شدند. با استفاده از پرسشنامه خودکارآمدی شغلی ریگز و نایت، میزان خودکارآمدی هر دو گروه در مرحله پیش آزمون ارزیابی شد. سپس گروه آزمایش در شش جلسه فردی یک ساعته با شرایط یکسان تحت مربیگری با مدل GROW قرار گرفت. پس از اتمام جلسات، پرسشنامه خودکارآمدی شغلی مجددا روی هر دو گروه انجام شد. داده های به دست آمده با روش تحلیل واریانس آمیخته تحلیل شد که نتایج نشان داد اجرای فرایند مربیگری به طور معناداری خودکارآمدی شغلی را افزایش داده است .(F(1,28) = 90, p< 0.001) همچنین مولفه های خودکارآمدی شغلی نیز به طور معناداری افزایش نشان دادند. این یافته ها با نتایج برخی از پژوهش های قبلی که در حوزه سازمانی انجام شده اند همسو هستند. با توجه به نتایج، به نظر می رسد مربیگری با تکیه بر توانایی های ویژه هر فرد و با برقراری تعادل بین ارزشهای فرد و سازمان، متغیرهای درون فردی کارکنان را بهبود می بخشد که تاثیر این متغیرها می تواند به نوبه خود در سازمان نیز مشاهده گردد.

لینک کمکی