فایل ورد word بررسي تاثير ابعاد مديريت ارتباط با مشتري بر مزيت رقابتي با توجه به نقش ميانجي وفاداري مشتري در بانک آينده شعب شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word بررسي تاثير ابعاد مديريت ارتباط با مشتري بر مزيت رقابتي با توجه به نقش ميانجي وفاداري مشتري در بانک آينده شعب شهر تهران دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word بررسي تاثير ابعاد مديريت ارتباط با مشتري بر مزيت رقابتي با توجه به نقش ميانجي وفاداري مشتري در بانک آينده شعب شهر تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word بررسي تاثير ابعاد مديريت ارتباط با مشتري بر مزيت رقابتي با توجه به نقش ميانجي وفاداري مشتري در بانک آينده شعب شهر تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word بررسي تاثير ابعاد مديريت ارتباط با مشتري بر مزيت رقابتي با توجه به نقش ميانجي وفاداري مشتري در بانک آينده شعب شهر تهران :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف فایل ورد word بررسي تاثير ابعاد مديريت ارتباط با مشتري بر مزيت رقابتي با توجه به نقش ميانجي وفاداري مشتري در بانک آينده شعب شهر تهران انجام پذیرفته است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها، توصیفی– پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مشتریان بانک آینده شعب شهر تهران می باشد، که تعداد آنها نامحدود می باشند. روش نمونه گیری در این تحقیق نمونه گیری احتمالی و از نوع تصادفی ساده است. از آنجا که تعداد مشتریان نامحدود میباشند، با استناد به جدول کرجسی مورگان برای جامعه زیر تعداد نمونه 384 نفر به دست آمد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده است. برای تجزیه و تحلیل آماری یافته ها، از آزمون معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که مدیریت ارتباط با مشتری تاثیر مثبت و معناداری بر وفاداری مشتری و نیز مزیت رقابتی خداهد داشت.

لینک کمکی