فایل ورد word بررسي اولويت بندي شاخص هاي ارزيابي رضايتمندي بازديدکنندگان موزه ملي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word بررسي اولويت بندي شاخص هاي ارزيابي رضايتمندي بازديدکنندگان موزه ملي دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word بررسي اولويت بندي شاخص هاي ارزيابي رضايتمندي بازديدکنندگان موزه ملي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word بررسي اولويت بندي شاخص هاي ارزيابي رضايتمندي بازديدکنندگان موزه ملي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word بررسي اولويت بندي شاخص هاي ارزيابي رضايتمندي بازديدکنندگان موزه ملي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

موزه ها به عنوان یکی از مهمترین جاذبه های گردشگری جهان شناخته میشوند. رضایتمندی بازدیدکنندگان موزه از اهمیت چشمگیری برخوردار است. اولویت بندی شاخصهای ارزیابی رضایتمندی بازدیدکنندگان موزه ملی ایران هدف اصلی پژوهش را تشکیل می دهد. با استفاده از مدلهای مفهومی ارزیابی رضایتمندی مشتریان، شاخص های رضایت بازدیدکنندگان موزه شناسایی شده سپس با استفاده از مدل سروکوال مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 385نفر انتخاب شد. در این تحقیق جهت گردآوری داده ها ابتدا از طریق مطالعه کتابخانه ای ادبیات پیشین تحقیق تدوین شده و از طریق پرسشنامه از بازدیدکنندگان موزه ملی ایران در شهر تهران داده ها جمع آوری گردید. به روش آزمون کلوموگروف اسمیرنوف، نرمال بودن داده ها بررسی گردید. این تحقیق به لحاظ روش، توصیفی- پیمایشی، به لحاظ نوع، کاربردی و به لحاظ داده، کیفی است که با استفاده از طیف لیکرت کمی سازی شده است. نتایج این پژوهش نشان میدهد که همه شاخصهای مدل تحقیق بجز قیمت و ارزش ادراک شده بر رضایت بازدیدکنندگان موزه تاثیر دارد و قیمت بلیط موزه ها تاثیری بر میزان رضایت بازدیدکنندگان ندارد. همچنین با استفاده از آزمون فریدمن مشخص گردید که متغیر اطمینان دارای بیشترین میزان اهمیت و متغیر همدلی دارای کمترین میزان اهمیت از دیدگاه بازدیدکنندگان است. محقق در انتها برای بهبود خدمات ارائه شده در موزه ها و افزایش سطح رضایت بازدیدکنندگان پیشنهادهایی ارائه کرده است که امید است با عنایت مسئولین امر شاهد ارائه خدمات بهتر در موزه ها و رضایت هرچه بیشتر بازدیدکنندگان باشیم.

لینک کمکی