فایل ورد word بررسي آگاهي از خودپنداره هاي ذهني و تاثير آن بر تعارضات دوران عقد در زنان جوان ايراني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word بررسي آگاهي از خودپنداره هاي ذهني و تاثير آن بر تعارضات دوران عقد در زنان جوان ايراني دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word بررسي آگاهي از خودپنداره هاي ذهني و تاثير آن بر تعارضات دوران عقد در زنان جوان ايراني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word بررسي آگاهي از خودپنداره هاي ذهني و تاثير آن بر تعارضات دوران عقد در زنان جوان ايراني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word بررسي آگاهي از خودپنداره هاي ذهني و تاثير آن بر تعارضات دوران عقد در زنان جوان ايراني :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

ازدواج به عنوان مهمترین و عالی ترین رسم اجتماعی برای دستیابی به نیازهای عاطفی افراد همواره مورد تایید بوده است و انتظار می رود که سازگاری با تنش های پیش روی آن با خودپنداره و نگرش طرفین به خود، ارتباط تنگاتنگ دارد. بنابراین، این مطالعه با هدف فایل ورد word بررسي آگاهي از خودپنداره هاي ذهني و تاثير آن بر تعارضات دوران عقد در زنان جوان ايراني انجام گرفت.روش: در این مطالعه توصیفی- مقطعی تعداد 112 زن جوان دوران عقد مراجعه کننده به مراکز مشاوره ازدواج در شهرستان لارستان به روش تصادفی انتخاب و مقیاس های تعارضات زناشویی و پرسشنامه خود پنداره (SCQ) را تکمیل نمودند. در نهایت داده ها با استفاده از آزمون ماتریس همبستگی و تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش (Stepwise) تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: بنابر نتایج، میانگین نمرات خودپنداره 168,16 و میانگین تعارض زناشویی 90,55 بدست آمد. و نتایج نشان داد که متغیر خودپنداره %16,6 از واریانس تعارض زناشویی را پیش بینی می کند .(p 0.01) همچنین، بالاترین قدرت پیش بینی کنندگی مثبت در ابعاد خودپنداره اخلاقی، خلق و خو، عقلانی و اجتماعی؛ و بالاترین قدرت پیش بینی کنندگی معکوس در دو بعد خودپنداره جسمانی و آموزشی مشاهده شد .( 0.01)بحث و نتیجه گیری: با دوری جستن از آرمانگرایی در ابعاد خودپنداره اخلاقی، خلق و خو، عقلانی و اجتماعی؛ و از طرفی دیگر تقویت خودپنداره های جسمانی و آموزشی، می توان به کاهش تعارض زناشویی در زنان جوان دوران عقد کمک کرد.

لینک کمکی