فایل ورد word اولويت بندي عوامل موثر بر عملکرد صندوقهاي سرمايه گذاري با رويکرد AHP فازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word اولويت بندي عوامل موثر بر عملکرد صندوقهاي سرمايه گذاري با رويکرد AHP فازي دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word اولويت بندي عوامل موثر بر عملکرد صندوقهاي سرمايه گذاري با رويکرد AHP فازي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word اولويت بندي عوامل موثر بر عملکرد صندوقهاي سرمايه گذاري با رويکرد AHP فازي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word اولويت بندي عوامل موثر بر عملکرد صندوقهاي سرمايه گذاري با رويکرد AHP فازي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

با توجه به پویایی دنیای کنونی و تغییر و تحولات سریعی که در ابداعات و اختراعات صورت می گیرد کشوری می تواند به اقتصاد سالم متکی باشد که پشتوانه ی آن بخش مالی گسترده به همراه بازار سرمایه ی کارا باشد.هدف این مطالعه اولویت بندی عوامل موثر بر عملکرد صندوق های سرمایه گذاری با استفاده از مدل AHP فازی می باشد. روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و بر حسب روش، تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی است مدل مفهومی تحقیق از مطالعات کتابخانه ای، شبکه اینترنت، پایگاه های داده علمی، مقالات علمی، کتب لاتین بدست آمده اند. برای گردآوری اطلاعات از روشهای کتابخانه ای و روشهای میدانی استفاده شده است. ابزار اصلی گردآوری دادهها در این مطالعه، پرسشنامه خبره جهت اولویت بندی عوامل موثر بر عملکرد صندوقهای سرمایه گذاری میباشد. این پرسشنامه ها بر اساس طیف نه درجه ساعتی تنظیم شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه صندوق های سرمایه گذاری مشترک تاسیس شده که تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار کشور در حال فعالیت هستند می باشد . هم اکنو ن تعداد 205 صندوق در کشور در حال فعالیت است که به دلیل محدود بودن جامعه آماری از آن ها نمونه گیری صورت نگرفته و کلیه صندوق های سرمایه گذاری فعال به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها پس از تعیین مهمترین معیارهای موضوع مورد مطالعه، به اولویتبندی هر یک از معیارهای شناسائی شده، پرداخته شد. جهت اولویتبندی معیارها از تکنیک فرایند تحلیل سلسلهمراتبی فازی (FAHP) استفاده شده است. که بر اساس نتایج بدست آمده معیار ساختار مالکیت با وزن نرمال 0/310 در اولویت اول، معیار سرمایه انسانی با وزن نرمال 0/290 در اولویت دوم، و معیار حجم داراییها با وزن نرمال 0/235 در اولویت سوم قرار گرفتند.

لینک کمکی