فایل ورد word اولويت بندي عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني با استفاده از روش ANP فازي (مطالعه موردي: شرکت سارال توليدکننده غذاي طيور)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word اولويت بندي عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني با استفاده از روش ANP فازي (مطالعه موردي: شرکت سارال توليدکننده غذاي طيور) دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word اولويت بندي عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني با استفاده از روش ANP فازي (مطالعه موردي: شرکت سارال توليدکننده غذاي طيور)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word اولويت بندي عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني با استفاده از روش ANP فازي (مطالعه موردي: شرکت سارال توليدکننده غذاي طيور)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word اولويت بندي عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني با استفاده از روش ANP فازي (مطالعه موردي: شرکت سارال توليدکننده غذاي طيور) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

امروزه سازمانها و شرکتها برای بقاء و ماندگاری نیازمند رقابت با رقبا میباشند یکی از مقوله هایی که در سازمانها و شرکتها به آن توجه ویژه میشود و یک امتیاز مثبت در رقابت میباشد افزایش بهرهوری میباشد بهطوری که هدف اصلی مدیران هر سازمان استفاده موثر و بهینه از منابع و امکانات گوناگون چون نیروی کار، سرمایه، مواد، انرژی و اطلاعات میباشد. نیروی انسانی در سازمانهابه عنوان یک منبع بزرگ شناخته میشود که سرمایه گذاری بر روی آنها باعث افزایش مزیت رقابتی میگردد از این رو شناخت 1 عوامل موثر بر روی بهره وری نیروی انسانی حائز اهمیت میباشد و از طرفی چون ماهیت سازمانها با هم متفاوت میباشد بنابراین باید میزان اهمیت هر کدام از عوامل بهرهوری نیروی انسانی در سازمان بررسی گردد در این پژوهش ابتدا 7 عامل که بر بهره وری نیروی انسانی تاثیرگذار بودند استخراج شدند سپس با استفاده از روش ANP فازی اهمیت این عوامل مشخص شد نتایج نشان داد که معیار رهبری با وزن 0,247 رتبه اول را کسب کرده است. معیارهای فردی و اقتصادی به ترتیب با اوزان 0,201 و 0,161 رتبه های دوم و سوم را کسب کرده اند.

لینک کمکی