فایل ورد word ارتباط هوش هيجاني با گرايش به کارآفريني دانشجويان تربيت بدني دانشگاه اصفهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word ارتباط هوش هيجاني با گرايش به کارآفريني دانشجويان تربيت بدني دانشگاه اصفهان دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word ارتباط هوش هيجاني با گرايش به کارآفريني دانشجويان تربيت بدني دانشگاه اصفهان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word ارتباط هوش هيجاني با گرايش به کارآفريني دانشجويان تربيت بدني دانشگاه اصفهان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word ارتباط هوش هيجاني با گرايش به کارآفريني دانشجويان تربيت بدني دانشگاه اصفهان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و مولفه های آن با گرایش به کارآفرینی در دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه اصفهان بود. با توجه به جامعه که شامل 551 نفر 306) نفر مقطع لیسانس، 155 نفر مقطع ارشد و 90 نفر در مقطع دکتری) شدند، نمونه طبق فرمول کوکران، 226 نفر به دست آمد. آزمون کولموگروف-اسمیرنوف نشان داد داده ها نرمال نیستند بنابراین به منظور بررسی میزان ارتباط، از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد. یافته ها ارتباط معناداری بین هوش هیجانی و گرایش به کارآفرینی نشان نداد اما در تمام مولفه های هوش هیجانی با گرایش به کارآفرینی به جز خودمدیریتی، ارتباط معنادار و مثبت دیده شد. بین مولفه های خودآگاهی، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط نیز آگاهی اجتماعی ارتباط قویتری با گرایش به کارآفرینی داشت

لینک کمکی