فایل ورد word ارائه مدلي جهت شناسايي تاثير شاخص هاي سازمانهاي يادگيرنده بر عملکرد سازمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word ارائه مدلي جهت شناسايي تاثير شاخص هاي سازمانهاي يادگيرنده بر عملکرد سازمان دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word ارائه مدلي جهت شناسايي تاثير شاخص هاي سازمانهاي يادگيرنده بر عملکرد سازمان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word ارائه مدلي جهت شناسايي تاثير شاخص هاي سازمانهاي يادگيرنده بر عملکرد سازمان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word ارائه مدلي جهت شناسايي تاثير شاخص هاي سازمانهاي يادگيرنده بر عملکرد سازمان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر با توجه به اهمیت عملکرد در سازمانها و ارکانهای نظامی و با توجه به منابع انسانی در اختیار و سازمان یادگیرنده انجام گرفته است. مساله اصلی تحقیق حاضر به این صورت است که ایا بین سازمان یادگیرنده و عملکرد سازمان رابطه معناداری وجود دارد روش تحقیق از نظر هدف کاربردی است و از نظر روش توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان سازمان اتکا می باشد که تعداد 297 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. و با استفاده از پرسشنامه به جمع آوری اطلاعات پرداخته شده است. پرسشنامه حاضر استاندارد بوده لذا روایی و پایایی آن مورد بررسی قرار گرفته است. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات حداقل مربعات جزئی و نرم افزار Smart PLS است. در نهایت 7 فرضیه تایید شدند. در نهایت مشخص شد که ارتباط سازمان با محیط بیشترین تاثیر را بر عملکرد سازمان با میزان 43 درصد دارد و بعد توانمندسازی افراد در بینش جمعی با 41، ترغیب به همکاری و یادگیری با 38 درصد، رهری استراتژیک برای یادگیری با 37 درصد، ایجاد سامانه های کسب و اشتراک با 25 درصد، خلق فرصتهای یادگیری مستمر با 21 و ارتقای فرهنگ پرسشگری و گفتمان با تاثیر 16 درصد بر عملکرد سازمانی تاثیر میگذارند.

لینک کمکی