فایل ورد word اثربخشي رويکرد واقعيت درماني گروهي بر کاهش کنترل عواطف و هيجان خواهي بيماران مبتلا به اختلالات اضطرابي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word اثربخشي رويکرد واقعيت درماني گروهي بر کاهش کنترل عواطف و هيجان خواهي بيماران مبتلا به اختلالات اضطرابي دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word اثربخشي رويکرد واقعيت درماني گروهي بر کاهش کنترل عواطف و هيجان خواهي بيماران مبتلا به اختلالات اضطرابي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word اثربخشي رويکرد واقعيت درماني گروهي بر کاهش کنترل عواطف و هيجان خواهي بيماران مبتلا به اختلالات اضطرابي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word اثربخشي رويکرد واقعيت درماني گروهي بر کاهش کنترل عواطف و هيجان خواهي بيماران مبتلا به اختلالات اضطرابي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی فایل ورد word اثربخشي رويکرد واقعيت درماني گروهي بر کاهش کنترل عواطف و هيجان خواهي بيماران مبتلا به اختلالات اضطرابي بود. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی و طرح مورد استفاده در این پژوهش طرح پیش آزمون- پس آزمون دو گروهی است. جامعه آماری در این پژوهش شامل 94 نفر از بیماران مبتلا به اختلالات اضطرابی مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان آمل در سال 1396 بود. گروه نمونه مشتمل بر 40 بیمار مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر بود که به تصادف در دو گروه 20 نفری قرار گرفتند. انتخاب گروه نمونه به صورت هدفمند و جایگذاری آنها در دو گروه به صورت تصادفی بود. رویکرد واقعیت درمانی گروهی به روش گروهی در 8 جلسه 90 دقیقه در دو ماه برای گروه آزمایش برگزار شد. ابزار پژوهش پرسشنامه کنترل عواطف ویلیامز و همکاران (1997) و مقیاس هیجان خواهی زاکرمن((1987 بودند. داده های پژوهش با استفاده از روش تحلیل کوواریانس، تحلیل شدند. نتایج بدست آمده نشان داد که رویکرد واقعیت درمانی گروهی بر کاهش کنترل عواطف و هیجان خواهی بیماران مبتلا به اختلالات اضطرابی اثر بخش است .(p<0.05) بر این اساس رویکرد واقعیت درمانی گروهی بر کاهش کنترل عواطف و هیجان خواهی بیماران مبتلا به اختلالات اضطرابی موثر است.

لینک کمکی