فایل ورد word جغرافياي سياسي و مناسبات هيدروپليتيکي آب هاي مرزي ايران (رودخانه هاي غربي و شرقي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word جغرافياي سياسي و مناسبات هيدروپليتيکي آب هاي مرزي ايران (رودخانه هاي غربي و شرقي) دارای 28 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word جغرافياي سياسي و مناسبات هيدروپليتيکي آب هاي مرزي ايران (رودخانه هاي غربي و شرقي)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word جغرافياي سياسي و مناسبات هيدروپليتيکي آب هاي مرزي ايران (رودخانه هاي غربي و شرقي)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word جغرافياي سياسي و مناسبات هيدروپليتيکي آب هاي مرزي ايران (رودخانه هاي غربي و شرقي) :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 21

چکیده مقاله:

جهان آینده با توجه به روند افزایش جمعیت و فرایند توسعه از نظر دسترسی به منابع طبیعی با مشکلاتی مواجه خواهد بود. برخی ژئوپلیتیسین ها، سده بیست ویکم را سده هیدروپلیتیک میدانند و بر این باورند که بیشتر درگیریها و جنگهای منطقه ای در جهان، به عل6ت بحران برآمده از کمبود آب خواهد بود. آب به عنوان یک ماده رقابتی بسیار مهم در سطح بین المللی ، منطقه ای، ملی، ناحیه ای و محلی است و بر این اساس مدیریت منابع آب، رقابت شدیدی را برای سلطه و نظارت بر منابع آبی ایجاد کرده است، که از آن به عنوان هیدروپلیتیک تعبیر میشود. در دنیای امروز آب به یک عنصر بسیار راهبردی تبدیل شده است، و مدیریت آبهای فرامرزی میتواند الگوهای جدیدی در رابطه با منافع کشورها به طراحان سیاست خارجی ارائه میدهد.بنابراین همکاری در خصوص آبهای فرامرزی و مشترک، افقهای روشنی را در خصوص حل و فصل منازعات سیاسی و کمک به فرایند همگرایی منطقه ای در برابر سیاستمداران باز میکند. از دیدگاه جغرافیای سیاسی هم رودخانه های مرزی، زمینه همکاری یا منازعه میان کشورهای فرادست و فرودست را فراهم میکند. مقاله حاضر با استفاده از روش تحقیق کتابخانه ای، اسناد و اینترنیت و به شیوه تجزیه و تحلیل و توصیفی ارائه میشود و برای رسیدن به این هدف که بتوانیم زمینه همگرایی را بین ایران و کشورهای همسایه ایجاد کنیم و از منازعات بکاهیم، دیپلماسی است که میتواند باعث تعاملات و همکاری بین ایران و کشورهای همسایه شود.

لینک کمکی