فایل ورد word ارزيابي گردشگري ساحلي پايدار با استفاده از مدل راهبردي swot مورد شناسي؛بخش ساحلي شهرستان دير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word ارزيابي گردشگري ساحلي پايدار با استفاده از مدل راهبردي swot مورد شناسي؛بخش ساحلي شهرستان دير دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word ارزيابي گردشگري ساحلي پايدار با استفاده از مدل راهبردي swot مورد شناسي؛بخش ساحلي شهرستان دير  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word ارزيابي گردشگري ساحلي پايدار با استفاده از مدل راهبردي swot مورد شناسي؛بخش ساحلي شهرستان دير،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word ارزيابي گردشگري ساحلي پايدار با استفاده از مدل راهبردي swot مورد شناسي؛بخش ساحلي شهرستان دير :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

در سالهای اخیر از گردشگری به عنو.ان یک صنعت جدید یاد می شود. با روشن شدن اهمیت و تاثیرگذاری مبحث گردشگری در عصر حاضر در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی بر شهرها و نواحی روستایی نیاز به برنامه ریزی و آینده نگری دقیق در این زمینه ضروری به نظر می رسد.شهرستان دیر دارای مرز ساحلی به طول 95 کیلومتر با خلیج فارس می باشد که با برنامه ریزی مناسب می توان از این مزیت و پتانسیل در جهت توسعه گردشگری پایدار منطقه استفاده نمود. روش مورداستفاده در این تحقیق از نوع کاربردی و شیوه گردآوری اطلاعات میدانی و کتابخانهای است. برای بررسی و سنجش شاخص های گردشگری پایدار از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری پاسخگویان متشکل از گردشگران، مردم محلی منطقه و مسولان و مدیران شهری می باشد، که این میزان از طریق رابطه کوکران محاسبهشده و بهمنظور تحلیل اعتبار پرسشنامه از آزمون آلفای کرانباخ استفاده گردیده است. تعداد پرسشنامه های تکمیل شده 140 عدد می باشد. روش نمونه گیری نیز به صورت تصادفی بوده است و در تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده نیز از مدل راهبردیswot و نرم افزار spss استفاده گردیده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که مهم ترین نقاط قوت شامل موارد زیرمی باشد: استفاده از ظرفیت های گردشگری جزایر زیبا و بکر، بهره برداری از سواحل زیبای ماسه ای، سنگی و مرجانی برداری از ظرفیت منطقه محافظت شده مند. در بخش نقاط ضعف کمبود زیرساخت ها و ا مکانات رفاهی برای گردشگران، نامناسب بودن تاسیسات ورزشی و تفریحی و کمبود بودجه جهت توسعه زیرساخت ها در سواحل از مهم ترین عوامل می باشد.

لینک کمکی