فایل ورد word نقش صفت تاريک شخصيت ساديسم و مولفه هاي درون فردي و سازگاري در پيش بيني گرايش به رفتارهاي پرخطر جوانان شهر تبريز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word نقش صفت تاريک شخصيت ساديسم و مولفه هاي درون فردي و سازگاري در پيش بيني گرايش به رفتارهاي پرخطر جوانان شهر تبريز دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word نقش صفت تاريک شخصيت ساديسم و مولفه هاي درون فردي و سازگاري در پيش بيني گرايش به رفتارهاي پرخطر جوانان شهر تبريز  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word نقش صفت تاريک شخصيت ساديسم و مولفه هاي درون فردي و سازگاري در پيش بيني گرايش به رفتارهاي پرخطر جوانان شهر تبريز،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word نقش صفت تاريک شخصيت ساديسم و مولفه هاي درون فردي و سازگاري در پيش بيني گرايش به رفتارهاي پرخطر جوانان شهر تبريز :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

تحقیقات نشان می دهد که صفت تاریک شخصیت سادیسم و مولفه های درون فردی و سازگاری از جمله عواملی هستند که منجر به رفتارهای پرخطر در افراد می شود. هدف پژوهش حاضر، تعیین فایل ورد word نقش صفت تاريک شخصيت ساديسم و مولفه هاي درون فردي و سازگاري در پيش بيني گرايش به رفتارهاي پرخطر جوانان شهر تبريز است. بدین منظور طی یک مطالعه توصیفی-همبستگی، 350 نفر از جوانان 20-35،ساله شهر تبریز، به روش هدفمند انتخاب و به پرسشنامه های رفتارهای پرخطر، ابعاد چهارگانه تاریک شخصیت و هوش هیجانی بار-ان پاسخ دادند. تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که در مجموع صفت تاریک شخصیت سادیسم و مولفه های درون فردی و سازگاری قادرند به طور ترکیبی 40 درصد از واریانسرفتارهای پرخطررا به طور معنی دار تبیین کند. مبتنی بر یافته ها می توان نتیجه گرفت که افراد سادیسم دارای ویژگی هایی مانند غیرقابل اعتماد بودن، فقدان همدلی، بی صداقتی گرایش های ضداجتماعی هستند. افراد باهوش هیجانی زیاد از خودآگاهی بیشتری بهره مند هستند و در واقع درکی عمیق از هیجانات، نقاط ضعف و قدرت، نیازها و ذائقه های خود دارند. هم چنین افراد با سازگاری بالا، افرادی واقع بین بوده و قدرت سازگاری با شرایط و موقعیت های جدید را به خوبی دارند.

لینک کمکی