فایل ورد word نقش پيش بيني کنندگي عوامل اجتماعي- اقتصادي و خانوادگي در کيفيت زندگي بيماران مبتلا به سرطان پستان شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word نقش پيش بيني کنندگي عوامل اجتماعي- اقتصادي و خانوادگي در کيفيت زندگي بيماران مبتلا به سرطان پستان شهر تهران دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word نقش پيش بيني کنندگي عوامل اجتماعي- اقتصادي و خانوادگي در کيفيت زندگي بيماران مبتلا به سرطان پستان شهر تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word نقش پيش بيني کنندگي عوامل اجتماعي- اقتصادي و خانوادگي در کيفيت زندگي بيماران مبتلا به سرطان پستان شهر تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word نقش پيش بيني کنندگي عوامل اجتماعي- اقتصادي و خانوادگي در کيفيت زندگي بيماران مبتلا به سرطان پستان شهر تهران :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: هدف پژوهش حاضر پیش بینی ابعاد کیفیت زندگی بر اساس عوامل جمعیت شناختی و سازگاری زناشویی زنان متاهل مبتلا به سرطان پستان بود. روش بررسی: در این پژوهش تعداد 203 بیمار مراجعه کننده به انستیتو کانسر امام خمینی و شهدای تجریش به صورت در دسترس وارد پژوهش شدند. اطلاعات توسط فرم محقق ساخته، پرسشنامه کیفیت زندگی EORTC-QOL-30 و سازگاری زناشویی DAS جمع آوری شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با شاخص های آمار توصیفی، همبستگی پیرسون و اسپیرمن و تحلیل رگرسیون گام به گام در SPSS-24 انجام گردید. یافته ها: یافته ها نشان دادند ارتباط معکوس معناداری بین میزان مشکلات مالی و ابعاد کارکردی کیفیت زندگی بیماران وجود دارد p=0/01 هم چنین ارتباط معنادار ضعیفی میان سن و تحصیلات و طول مدت ازدواج با ابعاد کیفیت زندگی بیماران بدست آمد p> 0/05 سازگاری زناشویی نیز ارتباط مثبت معناداری با کیفیت زندگی دارد p> 0/05 نتایج رگرسیون گام به گام نیز نشان داد که متغیرهای مشکلات مالی، انسجام و توافق زناشویی به ترتیب قوی ترین پیش بین های کیفیت زندگی به شمار می روند و سایر عوامل پیش بین های ضعیف کیفیت زندگی هستند p> 0/001 نتیجه گیری: گیری: پژوهش حاضر نشان داد که کیفیت زندگی زناشویی و میزان مشکلات مالی بیماران، پیش بینی کننده های قوی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان هستند.

لینک کمکی