فایل ورد word ميزان خلاقيت در بکارگيري از سبک هاي تفکر در دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان گرگان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word ميزان خلاقيت در بکارگيري از سبک هاي تفکر در دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان گرگان دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word ميزان خلاقيت در بکارگيري از سبک هاي تفکر در دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان گرگان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word ميزان خلاقيت در بکارگيري از سبک هاي تفکر در دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان گرگان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word ميزان خلاقيت در بکارگيري از سبک هاي تفکر در دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان گرگان :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

متخصصان معتقدند نیروی انسانی هوشمند و خلاق، شرط اساسی پیشرفت جامعه ودستیابی به بهره وری پایدار می باشد. به همین جهت پرورش خلاقیت، مدت هاست در دستور کارنظام های آموزشی قرار گرفته است واز آن به بعد شناخت عوامل مرتبط با خلاقیت مورد توجه ویژه است. پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان خلاقیت در بکارگیری ازسبک های تفکر در دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان گرگان انجام گرفته است. روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه (دختر و پسر) شهر گرگان می باشد، باتوجه به روش نمونه گیری چند مرحله ای تصادفی و براساس جدول مورگان انتخاب شد. سپس 375 نفر 191 دختر و 184 پسر ازدانش آموزان این، پرسشنامه خلاقیت عابدی 1372 و پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ واگنر 1992 را تکمیل نمودند. داده ها به کمک روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون t مستقل، تحلیل واریانس یک راهه وتحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. یافته ها نشان می دهد، بین سبک های تفکر با خلاقیت رابطه معناداری وجود دارد. p<0/01 ،همچنین فقط از لحاظ سبک های تفکر کلی نگر، آزاداندیش، درونی وبیرونی بین دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود دارد. P<0/01 ، بعلاوه بین دختر و پسر از لحاظ خلاقیت تفاوت معناداری مشاهده نگردید. P> 0/01. باتوجه به نتایج به دست آمده مقتضی است به سبک های تفکر و چگونگی اثرگذاری آن برخلاقیت دانش آموزان توجه شود و درنهایت مفیدترین سبک های تفکر به دانش آموزان آموزش داده شود.

لینک کمکی