فایل ورد word ميزان استفاده از شبکه هاي اجتماعي و خودکنترلي با تعارض والد- نوجوان در نوجوانان شهر مشهد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word ميزان استفاده از شبکه هاي اجتماعي و خودکنترلي با تعارض والد- نوجوان در نوجوانان شهر مشهد دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word ميزان استفاده از شبکه هاي اجتماعي و خودکنترلي با تعارض والد- نوجوان در نوجوانان شهر مشهد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word ميزان استفاده از شبکه هاي اجتماعي و خودکنترلي با تعارض والد- نوجوان در نوجوانان شهر مشهد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word ميزان استفاده از شبکه هاي اجتماعي و خودکنترلي با تعارض والد- نوجوان در نوجوانان شهر مشهد :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه شبکه های اجتماعی و خودکنترلی بر تعارض والد- نوجوان در نوجوانان شهر مشهد بود. در این پژوهش همبستگی تعداد 341 نفر از نوجوانان شهر مشهد به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و پرسشنامه تعارض والد – نوجوان اسدی یونسی ( 1390 ) و پرسشنامه خودکنترلی تانچی ( 2004 ) و پرسشنامه شبکه های اجتماعی مجردی 1393 تکمیل نمودند و نتایج با نرم افزار SPSS23 مورد تجزیه و بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که شبکه های اجتماعی در پیش بینی تعارض والد – نوجوان نقش معناداری دارد و حدود 21 درصد تعارض والد –نوجوان توسط سه متغیر میزان و نوع استفاده از شبکه های اجتماعی و میزان اعتماد به کاربران قابل پیش بینی است. خودکنترلی در پیش بینی تعارض والد – نوجوان نقش معنادار دارد و حدود 25 درصد تعارض والد – نوجوان بر اساس خودکنترلی قابل پیش بینی است. بین شبکه های اجتماعی و خودکنترلی نیز رابطه معنادار وجود دارد. بنابراین میتوان با کاهش شبکه های اجتماعی و خودکنترلی به کاهش تعارض والد – نوجوان کمک کرد.

لینک کمکی