فایل ورد word مقايسه اثربخشي خود مراقبتي و فنون تن آرامي بر کاهش اضطراب در بيماران با فشار خون اوليه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد word مقايسه اثربخشي خود مراقبتي و فنون تن آرامي بر کاهش اضطراب در بيماران با فشار خون اوليه دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد word مقايسه اثربخشي خود مراقبتي و فنون تن آرامي بر کاهش اضطراب در بيماران با فشار خون اوليه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد word مقايسه اثربخشي خود مراقبتي و فنون تن آرامي بر کاهش اضطراب در بيماران با فشار خون اوليه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد word مقايسه اثربخشي خود مراقبتي و فنون تن آرامي بر کاهش اضطراب در بيماران با فشار خون اوليه :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

یکی از بیماری هایی که شیوع زیادی در میان بیماران فشار خونی دارد افسردگی است. آمار و ارقام بیانگر آن است که بیماری های روانی سهم مهمی در بین بیماری های شایع در جهان دارند. سال 2009 سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که افسردگی دومین دلیل ناتوانی برای افراد در سن 14 سال و بالاتر است. افسردگی به گونه ای رایجترین اختلال روانی است کهتقریبا 330 میلیون نفر در جهان از افسردگی رنج می برند و سالانه 800 هزار خودکشی ناشی از افسردگی اتفاق می افتد. هدف از پژوهش حاضر تاثیر و مقایسه خود مراقبتی و فنون تن آرامی بر کاهش افسردگی در بیماران با فشار خون اولیه بود. روش - پژوهش حاضر نیمه تجربی میدانی و از نوع طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه پژوهش شامل 45 بیمار بود که به شیوه در دسترس انتخاب شده بودند و به روش جایگشت تصادفی در گروه های آزمایش و گواه تقسیم شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه فرم کوتاه افسردگی بک 13 BDI- بود که گروه های گواه و آزمایش در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون به آن پاسخ دادند. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس چند راهه و آزمون تعقیبی توکی تحلیل شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که آموزش خودمراقبتی و فنون تن آرامی موجب کاهش افسردگی می شود اما میزان اثر این دو روش با یکدیگر تفاوت معنی داری ندارد.

لینک کمکی